Kā partneris šajā projektā starp 64 pašvaldībām ir arī Limbažu novads.

Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu arodu un pārkvalificēties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta pirmajā posmā mācībām kādā no profesijām četrās nozarēs var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam. Tomēr augsta pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās,  jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē.

Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti - asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Ja darbinieki vecumā no 25 gadiem nepieciešamās prasmes kādā no profesijām jau ir ieguvuši darba vidē vai citur, projekta laikā tie var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas līdzfinansē projekts.

Mācības projektā piedāvā arī Profesionālās izglītības kompetences centra
"Rīgas Valsts tehnikums” Limbažu filiāle:

NEFORMĀLĀS  IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

 (stundu skaits 80, līdzmaksājuma  apjoms EUR 36.00)

  • Nozare: Būvniecība

Bruģa un laukakmeņu ieklāšanas pamati

Mūrēšanas darbi

Sausā būve

Flīzēšanas darbi

  • Nozare: Kokrūpniecība

Koksnes mehanizētā apstrāde

Galdniecības darbi

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

  • Nozare: Kokrūpniecība

Profesionālā kvalifikācija(s): Būvizstrādājumu galdnieks

Programmas stundu skaits: 960

Līdzmaksājuma apjoms (EUR) 157.3

  • Nozare: Būvniecība

Profesionālā kvalifikācija(s): Galdnieks

Programmas stundu skaits: 640

Līdzmaksājuma apjoms (EUR)  102.96

Profesionālā kvalifikācija(s): Apdares darbu tehniķis

Programmas stundu skaits: 960

Līdzmaksājuma apjoms (EUR)  139.7

Profesionālā kvalifikācija(s): Apmetējs

Programmas stundu skaits: 640

Līdzmaksājuma apjoms (EUR)  91.44

Profesionālā kvalifikācija(s): Apdares darbu strādnieks

Programmas stundu skaits: 640

Līdzmaksājuma apjoms (EUR)  91.44

Var apgūt jaunas prasmes vai pārkvalificēties, piesakoties līdz 6. novembrim!
Mācības pirmajā projekta posmā plānots uzsākt 2018. gada janvārī.
Sīkāka informācija par projektu, tai skaitā par izglītības iestāžu piedāvājumu Rīgā un Vidzemes reģionā, pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Konsultācijas sniedz Limbažu novada pieaugušo izglītības koordinatore Vaira Ābele Limbažu 3. vidusskolas 4. stāvā, 404.kabinetā (mob.t.29181788).